PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu podjęcie działalności gospodarczej oferującej usługi szycia kołder z wełny alpaki i usługę gręplowania wełny współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.